thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Cơ sở dữ liệu địa lý, nhân khẩu
Trang chủ  >  Main menu  >  Cơ sở dữ liệu, xuất bản phẩm  >  Cơ sở dữ liệu địa lý, nhân khẩu

Một số chỉ số cơ cấu dân số Việt Nam: Tỷ số hỗ trợ tiềm năng, chỉ số già hóa, và xu hướng nữ hóa dân số cao tuổi

Ngoài 2 chỉ số thay đổi cơ cấu tuổi dân sốtỷ số phụ thuộc dân số (demographic dependency ratio) trong loạt bài viết về một số chỉ số cơ cấu dân số Việt Nam, thongke.info xin giới thiệu 3 chỉ số còn lại tới bạn đọc:

Tỷ số hỗ trợ tiềm năng (potential support ratio)

Tỷ số hỗ trợ tiềm năng – tính bằng tỷ số giữa dân số trong độ tuổi lao động với dân số cao tuổi. Tỷ số này cho biết bao nhiêu người trong độ tuổi lao động có thể hỗ trợ một người cao tuổi. Theo dự báo dân số của Tổng cục Thống kê (2011) cho giai đoạn 2009-2049 thì tỷ số hỗ trợ tiềm năng sẽ giảm mạnh trong thời gian tới do tác động của xu hướng già hoá dân số ngày càng mạnh. Cụ thể, nếu năm 2009, cứ hơn 7 người trong độ tuổi lao động sẽ hỗ trợ 1 người cao tuổi thì đến năm 2049 tỷ số này chỉ là 2, tức là giảm hơn 3 lần (Hình 1).Hình 1. Tỷ số hỗ trợ tiềm năng, Việt Nam 2009-2049

Chỉ số già hóa (aging index)

Theo Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc (UNDESA, 2005), chỉ số già hóa được tính bằng tỷ số giữa dân số cao tuổi và 100 dân số trẻ em. Chỉ số này lớn hơn 100 tức là dân số cao tuổi lớn hơn dân số trẻ em. Theo dự báo dân số của TCTK (2011) cho giai đoạn 2009-2049 thì chỉ số già hóa sẽ tăng từ 35,5 năm 2009 lên hơn 100 vào năm 2032 và tiếp tục tăng lên hơn 200 vào năm 2049. Điều này có nghĩa là dân số cao tuổi sẽ nhiều hơn dân số trẻ em từ năm 2032. Giữa khu vực nông thôn và thành thị có sự khác biệt lớn, trong đó chỉ số già hoá ở khu vực nông thôn tăng mạnh và lớn hơn chỉ số già hoá của khu vực thành thị (Hình 2).


Hình 2. Chỉ số già hoá theo khu vực, giai đoạn 2009-2049

Xu hướng ‘nữ hoá’ dân số cao tuổi (feminization of aging)

Xu hướng nữ hoá dân số cao tuổi ở Việt Nam thể hiện qua sự gia tăng của tỷ lệ nữ giới cao tuổi so với nam giới cao tuổi khi độ tuổi tăng lên.. Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở (PHS) năm 2009 thì cứ 100 cụ ông ở độ tuổi 60-69 lại có 131 cụ bà. Con số tương ứng cho độ tuổi 70-79 là 149 và độ tuổi 80+ là 201.

Giang Thanh Long

Bùi Vân Linh - Thongke.infoSố lượt đọc:  1397  -  Cập nhật lần cuối:  11/08/2012 01:54:43 PM
Bài đã đăng: