thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Mã hóa biến (SPSS)
Trang chủ  >  Main menu  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Mã hóa biến (recode)  >  Mã hóa biến (SPSS)

Mã hóa lại biến trong SPSS

Trong phân tích, có những biến có quá nhiều giá trị hoặc nhiều phân loại nhưng lại không phải là biến chính mà chúng ta thực sự quan tâm đến vì vậy để thuận lợi và phù hợp hơn với mục đích nghiên cứu chúng ta muốn tạo ra các biến mới có ít phân loại hơn hoặc các nhóm giá trị mới từ biến ban đầu bằng cách mã hóa lại biến. Có 2 cách để mã hóa biến: mã hóa biến mới thay thế hoàn toàn biến cũ (recode into same variables) và mã hóa biến mới từ biến cũ mà vẫn giữ nguyên biến cũ (recode into difference variable).

a. Mã hóa lại biến mới thay thế biến cũ (Recode into same variables )

Syntax:

RECODE [biến X] (điều kiện 1) (điều kiện 2)…(điều kiện n)

VAR LABEL [biến X] 'Định nghĩa biến X mới'.

VALUE LABEL [biến X]

1 'giá trị 1 mới'

2 'giá trị 2 mới'

n 'giá trị n mới'.

Ví dụ: Chúng ta muốn mã hóa lại biến kiến thức “Muỗi đốt có thể lây nhiễm HIV”. Với những câu trả lời Không biết – mã 9, chúng ta coi như đối tượng đã trả lời sai câu hỏi về kiến thức này. Như vậy ta sẽ mã hóa lại các câu trả lời Không biết thành mã 1. (Sử dụng Data4)

Kết quả chạy tần số trước khi mã hóa.


Kết quả chạy tần số sau khi mã hóa biến

Syntax ví dụ:

RECODE c33 (1=1) (2=2) (9=1).

VAR LABEL c33 'c33-Muoi dot co the lay nhiem HIV'.

VALUE LABEL c33

1 'Sai'

2 'Dung'.


b. Mã hóa lại biến mới giữ nguyên biến cũ (Recode into difference variables)

Syntax:

RECODE [biến cũ] (điều kiện 1) (điều kiện 2)…(điều kiện n) INTO [biến mới].

VAR LABEL [biến mới] 'định nghĩa biến mới'.

VALUE LABEL [biến mới]

1 'giá trị 1 mới'

2 'giá trị 2 mới'

n 'giá trị n mới'.

Ví dụ: Trong nghiên cứu về phòng chống HIV cho thanh thiếu niên đường phố, biến trình độ học vấn có đến 9 mức độ từ chưa từng đi học đến trên đại học nhưng biến chính chúng ta muốn quan tâm đến lại là biến về tiếp cận với các hoạt động của dự án chứ không phải là trình độ học vấn. Vì vậy chúng ta có thể gộp các phân loại trình độ học vấn hiện tại thành các phân loại lớn hơn.

Kết quả chạy tần số trước khi mã hóa.


Kết quả chạy tần số sau khi mã hóa

Syntax ví dụ:

RECODE c3 (1=1) (2=2) (3=2) (4=3) (5=3) (6=4) (7=4) (8=4) (9=4) INTO c3_nhom.

VAR LABEL c3_nhom 'c3_nhom-Phan nhom trinh do hoc van'.

VALUE LABEL c3_nhom

1'Chua tung di hoc'

2'Tieu hoc'

3'THCS'

4'THPT tro len'.

Freq c3_nhom.

Kết quả
Số lượt đọc:  7431  -  Cập nhật lần cuối:  27/06/2012 07:43:56 PM