thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Phân tích số liệu

Phân tích số liệu là một quá trình quan trọng để xử lý số liệu nhằm cung cấp thông tin hữu ích để trả lời các câu hỏi nghiên cứu. Việc lựa chọn kiểm định thống kê nào và các lệnh của kiếm định trong quá trình phân tích hết sức quan trọng. Trong phần này, thongke.info cũng xin giới thiệu các lệnh mẫu cả cơ bản và nâng cao được sử dụng trong quá trình phân tích số liệu.SPSS Stata SAS

Phân tích đơn biến

SPSS Stata SAS

Phân tích đôi biến
(Bivariate                                                          analysis)

SPSS Stata SAS

Kiểm định khi bình phương
(Chi Square test)

SPSS Stata SAS

So sánh giá trị trung bình
(Mean test)

SPSS Stata SAS

Kiểm định t
(T-test)

SPSS Stata SAS

ANOVA

SPSS Stata SAS

Phân tich nhân tố khám phá
(Factor analysis)

SPSS Stata SAS

Hồi quy logic
(Logistic regression)

SPSS Stata SAS

Hồi quy tuyến tính
(Linear regression) 

SPSS Stata SAS

Meta analysis

SPSS Stata SAS

Survival analysis

SPSS Stata SAS

Cluster analysis

SPSS Stata SAS