thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
ANOVA trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  ANOVA  >  ANOVA trong SPSS

ANOVA (SPSS)

Kiểm định ANOVA được dùng để so sánh giá trị trung bình ở nhiều hơn hai nhóm. Có thể nói kiểm định ANOVA đã bổ sung thêm mặt hạn chế của kiểm định t-test khi t-test chỉ có thể kiểm định 2 giá trị trung bình của 2 nhóm.

Syntax:

ONEWAY [biến liên tục] BY [biến phân loại-nhiều hơn 2 nhóm]

/STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY

/MISSING ANALYSIS

/POSTHOC=LSD T3 ALPHA(0.05).

Ví dụ: So sánh trung bình kiến thức về phòng chống HIV/AIDS (total_know) giữa các trình độ học vấn khác nhau (C3) trong Data 1 (Giả sử kiến thức về phòng chống HIV/AIDS có phân bố chuẩn và phương sai đồng nhất).

Syntax:

ONEWAY total_know BY C3

/STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY

/MISSING ANALYSIS

/POSTHOC=LSD T3 ALPHA(0.05).

Kết quả: Do kết quả phân tích khá dài nên các bạn có thể xem kết quả tại đây.
Số lượt đọc:  5729  -  Cập nhật lần cuối:  02/10/2013 05:26:29 PM