thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
ANOVA trong Stata
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  ANOVA  >  ANOVA trong Stata

ANOVA (Stata)

16/06/2012 05:34' PM

Kiểm định ANOVA được dùng để so sánh giá trị trung bình ở nhiều hơn hai nhóm. Có thể nói kiểm định ANOVA đã bổ sung thêm mặt hạn chế của kiểm định t-test khi t-testchỉ có thể kiểm định 2 giá trị trung bình của 2 nhóm.

Dofile:

oneway [biến liên tục] [biến phân loại-nhiều hơn 2 nhóm], tab

Ví dụ: So sánh trung bình kiến thức về phòng chống HIV/AI