thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Kiểm định khi bình phương (chi Square test)
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Kiểm định khi bình phương (chi Square test)

Kiểm định khi bình phương

10/06/2012 05:21' PM

Kiểm định khi bình phương dùng để xác định mối liên quan của 2 biến nhị phân. Các bạn có thể sử dụng lệnh phân tích trong SPSS, Stata, và SAS để kiểm định cho bộ số liệu của mình.

Khi bình phương SPSS Stata SAS