thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Factor analysis trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Phân tích nhân tố khám phá (factor analysis)  >  Factor analysis trong SPSS

Factor analysis (SPSS)

31/05/2012 02:40' PM

Một số biến có thể tính toán hay đo lường trực tiếp được như chiều cao, cân nặng, tuy nhiên có những biến chúng ta không thể đo lường trực tiếp, mà cần phải được đo lường gián tiếp qua các biến khác như tình trạng kinh tế hộ gia đình, sự hài lòng, tình trạng mất an ninh thực phẩm hộ gia đình, vv. Vậy đối với những biến đó chúng ta sẽ đo lường bằng cách nào? Mời các bạn xem chi tiết bài viết.

Syntax:

FACTOR

/VARIABLES [biến 1] [biến 2] [biến 3] ….[biến n]

/MISSING LISTWISE

/ANALYSIS [biến 1] [biến 2] [biến 3] ….[biến n]

/PRINT INITIAL KMO AIC EXTRACTION ROTATION FSCORE

/PLOT EIGEN

/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)

/EXTRACTION PC

/CRITERIA ITERATE(25)