thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Factor analysis trong Stata
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Phân tích nhân tố khám phá (factor analysis)  >  Factor analysis trong Stata

Phương pháp phân tích Factor analysis trong Stata

Một số biến có thể tính toán hay đo lường trực tiếp được như chiều cao, cân nặng…, tuy nhiên có những biến chúng ta không thể đo lường trực tiếp, mà cần phải được đo lường gián tiếp qua các biến khác như tình trạng kinh tế hộ gia đình, sự hài lòng, tình trạng mất an ninh thực phẩm hộ gia đình…..Sau đây chúng tôi xin giới thiệu dofile mẫu trong phân tích nhân tố khám phá.

Dofile:

factor [biến 1] [biến 2] [biến 3] ….[biến n], mineigen(1)

predict [tên biến-số loại]

xtile tên biến mới=[tên biến-số loại], nq(n)

Ví dụ: Sử dụng phân tích nhân tố khám phá (factor analysis) để phân tích tình trạng kinh tế hộ gia đình (Household SES) dựa trên các câu hỏi về tài sản và cơ sở vật chất của gia đình trong bộ số liệu mẫu 2: [Bạn phải đăng nhập mới thấy link download.] (xem data2 và bản codebook)

Để xem chi tiết lệnh phân tích factor analysis cho ví dụ trên các bạn có thể download [Bạn phải đăng nhập mới thấy link download.]

Kết quả phân tích [Bạn phải đăng nhập mới thấy link download.]Số lượt đọc:  1775  -  Cập nhật lần cuối:  02/10/2013 05:27:16 PM