thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Hồi quy logic trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Hồi quy logic (logistic regression)  >  Hồi quy logic trong SPSS

Phương pháp phân tích hồi quy logic (logistic regression)

Ở những bài trước thongke.info đã giới thiệu với các bạn các lệnh phân tích đơn biến đôi biến trong SPSS. Hôm nay, thongke.info xin giới thiệu với các bạn lệnh phân tích đa biến trong SPSS. Vì sao chúng ta cần phân tích đa biến? Phân tích đa biến giúp đánh giá mối liên quan giữa biến phụ thuộc [biến kết quả] và biến độc lập [biến tác động] cần phải kiểm soát các yếu tố nhiễu. Do đó chúng ta cần phân tích hồi quy. Phần này thongke.info xin giới thiệu về hồi quy logistic.

Trong hồi quy logic:

Biến phụ thuộc [biến đầu ra] là biến nhị phân.

Biến độc lập có thể là liên tục hoặc phân loại

Biến phân loại cần chuyển sang dạng dummy (giá trị 1, 0-Phần này được thongke.info giới thiệu rất chí tiết trong phần xử lý số liệu).

Syntax:

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES [biến phụ thuộc]

/METHOD=ENTER [biến độc lập 1] [biến độc lập 2]… [biến độc lập n].

/PRINT=GOODFIT CORR

/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).

Ví dụ: Đánh giá mối liên quan giữa việc sử dụng bao cao su trong tất cả các lần quan hệ với bạn tình và giới tính, được kiểm soát bởi tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân.

Syntax:

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES C70

/METHOD=ENTER C2 age2 age3 educ2 educ3 married

/PRINT=GOODFIT CORR CI(95)

/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).

Kết quả:
Chú ý: Đây không phải là mô hình phân tích tốt, chỉ lấy ví dụ thực hành.Số lượt đọc:  6265  -  Cập nhật lần cuối:  02/10/2013 05:28:17 PM