thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Hồi quy tuyến tính trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Hồi quy tuyến tính (linear regression)  >  Hồi quy tuyến tính trong SPSS

Hồi quy đa biến (SPSS)

Trong phân tích đa biến, ngoài logistic regression ra thì chúng ta còn có phân tích linear regression. Điểm chung của hai phân tích này là đều giúp đánh giá mối liên quan giữa biến phụ thuộc [biến kết quả] và biến độc lập [biến tác động] cần phải kiểm soát các yếu tố nhiễu. Tuy nhiên trong linear regression, biến phụ thuộc [biến đầu ra] là biến liên tục, còn trong logistic regression biến phụ thuộc [biến đầu ra] là biến nhị phân.

Syntax:

REGRESSION

/MISSING LISTWISE

/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

/NOORIGIN

/DEPENDENT [biến phụ thuộc]

/METHOD=ENTER [biến độc lập 1] [biến độc lập 2]… [biến độc lập n].

Ví dụ: Đánh giá mối liên quan giữa kiến thức về phòng chống HIV/AIDS và trình độ học vấn được kiểm soát bởi giới tính, tuổi.

Syntax:

REGRESSION

/MISSING LISTWISE

/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

/NOORIGIN

/DEPENDENT total_know

/METHOD=ENTER educ2 educ3 C2 age2 age3

Kết quả:
Chú ý: Đây không phải là một mô hình tốt, chỉ ví dụ về các bước thực hành.Số lượt đọc:  5453  -  Cập nhật lần cuối:  18/06/2012 06:37:13 PM