thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Kiểm định t (t-test) trong Stata
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Kiểm định t (t-test)  >  Kiểm định t (t-test) trong Stata

Kiểm định t-test (Stata)

16/06/2012 05:31' PM

Kiểm định t-test được dùng để so sánh 2 giá trị trung bình của 2 nhóm. Thongke.info xin giới thiệu với các bạn dofile trong Stata.

Dofile:

ttest [biến liên tục], by (biến phân loại 2 nhóm độc lập)

Ví dụ: So sánh kiến thức về phòng chống HIV/AIDS (total_kn) ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng (ex_proje) trong Data1.

Dofile:

ttest total_kn