thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Kiểm định t trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Kiểm định t (t-test)  >  Kiểm định t trong SPSS

Kiểm định t-test (SPSS)

Ở bài kiểm định giá trị trung bình (mean-test) đã giới thiệu với các bạn lệnh xác định giá trị trung bình các nhóm, vậy để so sánh 2 giá trị trung bình của 2 nhóm chúng ta làm như thế nào? Kiểm định t-test sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên.

Syntax:

T-TEST

GROUPS = [biến phân loại](giá trị 1 giá trị 2)

/STATISTICS=MEAN

/MISSING = ANALYSIS

/VARIABLES = [biến liên tục]

/CRITERIA = CI(.95) .

Ví dụ: So sánh kiến thức về phòng chống HIV/AIDS ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng trong Data 1.

Syntax:

T-TEST GROUPS=ex_project (0 1)

/STATISTICS=MEAN
/MISSING=ANALYSIS

/VARIABLES=total_know

/CRITERIA=CI(.9500).

Kết quả:

Số lượt đọc:  6187  -  Cập nhật lần cuối:  18/06/2012 06:05:17 PM