thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
So sánh giá trị trung bình (mean test)
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  So sánh giá trị trung bình (mean test)

Kiểm định giá trị trung bình

10/06/2012 05:26' PM

Kiểm định giá trị trung bình (mean-test) được sử dụng để xác định giá trị trung bình các nhóm. Các bạn có thể thao khảo các lệnh kiểm định giá trị trung bình trong SPSS, Stata, và SAS dưới đây.

Kiểm định giá trị trung bình SPSS Stata SAS