thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Phân tích đôi biến trong Stata
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Phân tích đôi biến (Bivariate analysis)  >  Phân tích đôi biến trong Stata

Phân tích đôi biến (Stata)

16/06/2012 05:10' PM

Phân tích đôi biến được sử dụng để xác định mối liên quan giữa các biến. Tuy nhiên, chúng ta cần phải chọn kiểm định phù hợp để phân tích. Thongke.info xin giới thiệu một số lệnh mẫu được sử dụng trong từng loại kiểm định.

Mối liên quan giữa 2 biến phân loại

tab [biến 1][biến 2]

Nếu muốn tính phần trăm theo hàng:

tab [biến 1] [biến 2], row

Nếu muốn tính phần trăm theo cột:

tab [biến 1] [biến 2], col

Nếu muốn tính phần trăm theo tổng số:

tab [biến 1] [biến 2], cell

Mối liên quan giữa biến liên tục và biến phân loại

tabstat [biến liên tục 1] [biến liên tục 2]…[biến liên tục n], stat(n, mean, sd…) by [biến phân loại]