thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
So sánh giá trị trung bình trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  So sánh giá trị trung bình (mean test)  >  So sánh giá trị trung bình trong SPSS

So sánh giá trị trung bình (SPSS)

Thongke.info xin giới thiệu với các bạn lệnh kiểm định giá trị trung bình (mean-test). Mean-test được dùng để xác định giá trị trung bình các nhóm.

Syntax:

MEANS TABLES=[biến liên tục] BY [biến phân loại]

/CELLS MEAN COUNT STDDEV MIN MAX

/STATISTICS ANOVA.

Ví dụ: So sánh giá trị trung bình kiến thức về phòng chống HIV/AIDS của nam và nữ trong Data 1.

Syntax:

MEANS TABLES=total_know BY C2

/CELLS MEAN COUNT STDDEV MIN MAX

/STATISTICS ANOVA.

Kết quả:

Số lượt đọc:  6836  -  Cập nhật lần cuối:  19/06/2012 05:38:17 PM