thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Kiểm định t (t-test)
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Kiểm định t (t-test)

Kiểm định t-test

10/06/2012 05:31' PM

Kiểm định t-test được dùng để so sánh 2 giá trị trung bình của 2 nhóm. Dưới đây là những lệnh kiểm định trong SPSS, Stata, và SAS.

Kiểm định t-test SPSS Stata SAS