thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Phương pháp luận
Trang chủ  >  Main menu  >  Phương pháp luận

Cách đọc output trong SPSS và trình bày bảng cho phân tích đôi biến

10/07/2012 11:24' AM

Khi chúng ta sử dụng lệnh phân tích đôi biến, các bạn thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn đọc kết quả theo hàng hay theo cột. Phần trước thongke.info đã giới thiệu các bạn lệnh phân tích đôi biến bằng phần mềm SPSS và Stata. Phần ...

Kiểm tra mối tương quan giữa các biến bằng phương pháp vẽ biểu đồ và kiểm định sử dụng STATA

25/07/2012 01:24' PM

Trong phân tích số liệu và thống kê học, phân tích tương quan là một cách để đo lường mối liên quan giữa hai hay nhiều biến với nhau. Trong nghiên cứu khoa học chúng ta thường dựa vào mối liên quan giữa các biến để tính toán và dự báo sự thay đổi ...

Phương pháp kiểm định tương tác trong phân tích số liệu nghiên cứu khoa học - Assessment of Interaction

02/08/2012 09:36' AM

Giới thiệu

Đôi khi, mối liên quan giữa hai biến bị thay đổichi tiết...

Bảng thuật ngữ Dịch tễ học và Thống kê

14/11/2012 11:49' AM

Xin chào các bạn,

Trong quá trình học tập và làm việc liên quan tới Dịch tễ học và Thống kê chắc hẳn các bạn đã từng được nghe hoặc biết đến các thuật ngữ như: Case-control Study, ...

Phiên giải khoảng tin cậy và mối tương quan - Confidence Interval của tỷ suất chênh trong hồi quy logic (Confidence Interval of Odds ratio - OR)

02/07/2012 05:32' PM

Thongke.info xin giới thiệu ví dụ trình bày phiên giải kết quả và mối tương quan - Confidence Interval của tỷ suất chênh trong hồi quy logic (Confidence Interval of Odds ratio - OR).

chi tiết...

Ứng dụng chọn mẫu theo phương pháp tỷ lệ với cỡ dân số (PPS)

17/07/2012 01:21' PM

ở bài ‘chọn mẫu trong nghiên cứu’ thongke.info đã trình bày lý thuyết của phương pháp chọn mẫu theo cỡ dân số (PPS). Ở bài này thongke.info hướng dẫn ứng dụng phương pháp qua một ví dụ cụ thể .


chi tiết...

Phiên giải kết quả mô hình phân tích Hồi quy đa biến (Multiple Regression)

04/07/2012 09:55' AM

Thongke.info xin giới thiệu ví dụ trình bày phiên giải kết quả mô hình phân tích Hồi quy đa biến (Multiple Regression)

chi tiết...

Phương pháp xử lý giá trị missing trong Stata

05/07/2012 03:45' PM

Trong quá trình thu thập số liệu, nhập liệu có những biến sẽ có giá trị missing. Nguyên nhân có thể do phỏng vấn viên quên hỏi, do nhập liệu viên nhập sót hoặc do thiết kế bộ câu hỏi có những câu hỏi chỉ dành riêng cho nhóm ...

Trình bày bảng và phiên giải kết quả cho phân tích đa biến: Hồi quy logic

01/07/2012 11:19' AM

Thongke.info xin giới thiệu ví dụ trình bày kết quả phân tích đa biến hồi quy logic vào bảng và phiên giải kết quả.

Mô hình hồi quy logic áp dụng với biến ...

Thống kê và phương pháp phân tích số liệu - Sử dụng Stata

12/01/2013 10:09' AM

Xin chào các bạn,

Trong mục phương pháp luận/Quản lý, phân tích số liệu, Thongke.info đã giới thiệu bài viết sử dụng SPSS trong thống kê mô tả và bên cạnh các bài viết sử ...

Chuyển biến dạng chữ có chứa ngày tháng sang biến dạng ngày tháng trong Stata

26/07/2012 08:19' PM

Ngày tháng năm (date) là một trong các dạng biến đặc biệt và quan trọng trong quá trình phân tích số liệu, nhất là trong các điều tra dinh dưỡng vì liên quan đến tuổi của bà mẹ, tuổi của trẻ nhỏ. Tuy nhiên trong quá chi tiết...

Xử lý missing data sử dụng phương pháp MI – Multiple Imputation trong Stata

26/07/2012 08:44' PM

Trong bài “phương pháp xử lý giá trị missing trong stata” kì trước được trình bày trong mục “Phương pháp luận/quản lý, xử lý số liệu”, thongke.info đã giới thiệu 2 phương pháp xử lý giá trị missing: kiểm tra giá trị thực và thay thế giá trị missing và thay thế giá trị ...

Làm sạch số liệu và tạo biến trong SPSS

20/05/2012 10:54' AM

Làm sạch số liệu là một bước quan trọng để sử dụng số liệu trước khi phân tích. Làm sạch số liệu ban đầu có thể thực hiện ngay trong quá trình thực địa, nghĩa là khâu quản lý và giám sát chất lượng tại thực địa tốt. Điều này sẽ làm hạn chế các ...

Tạo bảng trống/bảng giả cho phân tích số liệu (Dummy tables)

20/05/2012 12:12' PM

Xin chào các bạn,

Dummy tables là các bảng giả (mock tables) tạo ra trước khi phân tích số liệu, được tạo dựa trên câu hỏi nghiên cứu và kế hoạch phân tích, và giúp định hướng cụ thể các phân tích để trả lời câu hỏi nghiên cứu. Bảng dummy chính là ...

Cách gộp các biến biến rời rạc (ngày), (tháng), (năm) thành biến thời gian đầy đủ - date (ngày/tháng/năm) – Sử dụng Stata

26/07/2012 08:58' PM

Ở phần trước thongke.info đã giới thiệu tới các bạn cách chuyển biến dạng chữ (String variable) có chứa ngày tháng năm sang dạng ngày tháng năm chuẩn (date) trong Stata. Trong bài này, thongke.info xin giới thiệu cách các bạn cách gộp các biến ...

Mô tả thống kê nhờ bảng tần suất, tần số, thống kê hai chiều

26/10/2012 11:10' PM

Xin chào các bạn,

Thongke.info xin tiếp tục giới thiệu bài viết: mô tả thống kê nhờ bảng tần suất, tần số, và thống kê hai chiều trong mục "trình bày kết quả phân tích xuất bản".

Bảng tần ...

Thống kê mô tả

26/10/2012 09:46' PM

Thống kê mô tả luôn là cách thức mở đầu cho các phân tích thống kê nói chung và phân tích kinh tế xã hội nói riêng. Có nhiều cách hiểu và đánh giá vai trò của thống kê mô tả, với quan niệm thống kê mô tả là bước khai phá số liệu, các ...

Hướng dẫn khôi phục dữ liệu sau khi gặp sự cố "corrupted"

27/01/2013 11:11' PM

Khi các bạn đang nhập liệu, nguồn của máy tính đột ngột bị mất (do lỏng đường dây, do mất điện đột ngột) mà bạn vẫn chưa kip lưu thì sau khi bạn khởi động lại máy tính và mở form epidata đang nhập liệu, máy tính sẽ báo lỗi như sau ...

Quản lý số liệu

17/06/2012 10:46' AM

Thongke.info xin giới thiệu với các bạn bài viết về quản lý số liệu, trong bài viết sẽ cung cấp nhưng phương pháp: thiết kế bộ câu hỏi thu thập số liệu, thử nghiệm bộ câu hỏi trước khi nhập liệu, tạo bộ câu hỏi (.Ques, .Rec, .Chk), nhập số liệu (nhập hai lần), kiểm tra số liệu, kiểm tra ...

Sử dụng SPSS trong thống kê mô tả

30/10/2012 09:28' AM

Ở trong mục quản lý, phân tích số liệu/phân tích số liệu, thongke.info đã giới thiệu với các bạn một số bài viết thực hành phân tích số liệu sử dụng phần mềm SPSS như: phân tích đơn biến,phân tích đôi biến, kiểm định khi bình phương, ...

PHƯƠNG PHÁP VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC

12/01/2013 09:46' AM

Trong phần Phương pháp luận, Thongke.info đã giới thiệu tới các bạn nhiều bài viết về: thiết kế nghiên cứu, thiết kế công cụ thu thập số liệu, phương pháp thu thập số liệu, quản lý, phân tích số liệu. Trong một nghiên cứu, kết hợp tất cả các phương pháp trên, đầu ra cuối cùng chính ...

Hướng dẫn sử dụng lệnh relate trong Epidata để kết nối các file dữ liệu có cùng một mã ID

11/07/2012 05:35' PM

Hướng dẫn sử dụng lệnh relate trong Epidata để kết nối các file dữ liệu có cùng một mã ID (ứng dụng trong điều tra nhân khẩu hộ gia đình).

Phần trước thongke.info đã giới thiệu tới các bạn cách tạo form nhập liệu, cách viết lệnh consistency check trong Epidata. Phần này thongke.info xin được giới thiệu tới ...

Trình bày bảng và phiên giải kết quả cho phân tích so sánh 2 trị số trung bình

01/07/2012 11:07' AM

Thongke.info xin giới thiệu ví dụ trình bày kết quả phân tích so sánh 2 trị số trung bình vào bảng và phiên giải kết quả.

chi tiết...

Những vấn đề cơ bản của thống kê thực hành

30/10/2012 09:58' AM

Thống kê thực hành không nhằm mục đích vào giải quyết những vấn đề lý thuyết của thống kê và thống kê toán. Thống kê thực hành bao gồm các nội dung của quá trình nghiên cứu thống kê cụ thể. Các nội dung này được tiếp cận nhất quán trên tư tưởng của thống ...

Tổng quan thu thập số liệu định tính

15/02/2016 09:44' AM

Các bài viết sau đây, sẽ cung cấp một bức tranh toàn cảnh về nghiên cứu định tính.

Trong series bài giảng về nghiên cứu định tính do TS. Nguyễn Trương Nam trình bày, chúng tôi sẽ tập trung cung cấp hai chủ đề chính

...

Trình bày bảng và phiên giải kết quả cho phân tích đơn biến và đôi biến

30/06/2012 11:47' PM

Thongke.info xin giới thiệu ví dụ trình bày kết quả phân tích đôi biến vào bảng và phiên giải kết quả

Uống rượu và các hoạt động vui chơi giải ...

Phân tích nhân tố khám phá (Factor analysis)

18/05/2012 10:27' PM

Thongke.info xin giới thiệu với các bạn bài trình bày về phân tích nhân tố khám phá (factor analysis). Bài viết sẽ trình bày 5 phần chính: Giới thiệu factor analysis, các bước trong factor analysis, thao tác thực hiện, đọc kết quả, và các phân tích khác sau khi thực hiện factor analysis.

Download bài giảng chi tiết...
Xem theo ngày thángVề đầu trang 
Điểm cao nhấtĐọc nhiều nhất