thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý, phân tích số liệu
Trang chủ  >  Main menu  >  Phương pháp luận  >  Quản lý, phân tích số liệu

Cách gộp các biến biến rời rạc (ngày), (tháng), (năm) thành biến thời gian đầy đủ - date (ngày/tháng/năm) – Sử dụng Stata

Ở phần trước thongke.info đã giới thiệu tới các bạn cách chuyển biến dạng chữ (String variable) có chứa ngày tháng năm sang dạng ngày tháng năm chuẩn (date) trong Stata. Trong bài này, thongke.info xin giới thiệu cách các bạn cách gộp các biến biến rời rạc ea1(ngày), eb1(tháng), ec1(năm) thành biến date(ngày/tháng/năm) và cách tách biến ngày tháng năm chuẩn thành các biến rời rạc (ngày, tháng và năm)

Trường hợp 1: Cách gộp các biến biến rời rạc ea1(ngày), eb1(tháng), ec1(năm) thành biến date(ngày/tháng/năm)

Ví dụ: Có số liệu với các biến, e1a là ngày, e1b là tháng và e1c là năm.


Để gộp 3 biến này thành 1 biến date dạng ngày/tháng/năm thì lệnh sẽ như sau:

generate date= mdy(e1b,e1a,e1c)

	format date %td 

Chú ý: lệnh mdy là month (tháng), day (ngày), và year(năm), do đó trong lệnh các bạn cũng phải sắp xếp biến e1b (tháng), e1a (ngày) và e1c (năm).

Kết quả như sau:


Trường hợp 2: Cách tách biến ngày tháng năm (date) thành các biến rời rạc ngày, tháng, và năm.

Ví dụ: Trong một bộ số liệu có biến dob (ngày tháng năm sinh của trẻ).


Tách dob thành 3 biến, ngày (da), tháng (mo), và yr (năm).

Sử dụng các lệnh sau:

Biến ngày:

gen da=day(dob)

Biến tháng:

gen mo=month(dob)

Biến năm:

gen yr=year(dob)

Kết quả như sau:Nguyễn Thị Linh

Nguyễn Trương Nam - Thongke.info


Số lượt đọc:  2478  -  Cập nhật lần cuối:  22/08/2012 09:33:02 AM
Bài mới:  
Thống kê mô tả
26/10/2012 09:46' PM
Bài đã đăng: