thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Trình bày kết quả phân tích xuất bản
Trang chủ  >  Main menu  >  Phương pháp luận  >  Trình bày kết quả phân tích xuất bản

Cách đọc output trong SPSS và trình bày bảng cho phân tích đôi biến

Khi chúng ta sử dụng lệnh phân tích đôi biến, các bạn thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn đọc kết quả theo hàng hay theo cột. Phần trước thongke.info đã giới thiệu các bạn lệnh phân tích đôi biến bằng phần mềm SPSS và Stata. Phần này thongke.info xin giới thiệu với các bạn cách đọc output và cách đưa kết quả vào bảng trong phân tích đôi biến.

(chú ý: phần này thongke.info không chạy test kiểm định chi-square)

Để lựa chọn việc đọc theo hàng hay cột thì phải dựa trên mục tiêu phân tích (trình bày) của các bạn.

Ví dụ: Output trong SPSS như sau:

a2-Sex * age_cat-Age categorized


Trong trường hợp này nếu mục tiêu của bạn là muốn biết được sự phân bổ của giới tính theo từng nhóm tuổi như thế nào thì sẽ đọc theo cột. (% within age_cat-Age categoried).

Syntax:

CROSSTABS

/TABLES= a2 BY age_cat

/FORMAT= AVALUE TABLES

/CELLS= COUNT col.

/COUNT ROUND CELL.

Output trong SPSS:


Cách trình bày vào bảng:


Phiên giải kết quả:

Trong tổng số mẫu nghiên cứu nam giới chiếm 73,6% và nữ giới chiếm 26,4%. Trong nhóm 15-18 tuổi có 60,4% là nam giới và 39,6% là nữ giới. Trong nhóm 19-21 tuổi, nữ giới chiếm 26,5% và nam giới chiếm 73,5% . Phần lớn đối tượng từ 22-24 tuổi là nam giới (79,4%).

Trường hợp khác nếu mục tiêu của bạn là muốn biết sự phân bổ của các nhóm tuổi theo từng giới tính như thế nào thì sẽ đọc theo hàng (% within a2-Sex).

Syntax:

CROSSTABS

/TABLES= a2 BY age_cat

/FORMAT= AVALUE TABLES

/CELLS= COUNT row.

/COUNT ROUND CELL.

Output trong SPSS:


Cách trình bày vào bảng:


Phiên giải kết quả:

Trong tổng số mẫu nghiên cứu, nhóm đối tượng từ 15-18 tuổi chiếm 18%, từ 19-21 tuổi chiếm 41% và 41% từ 22-24 tuổi. Trong nhóm nam giới, có 14,8% là từ 15-18 tuổi, nhóm 19-21 tuổi chiếm 41%, và nhóm từ 22-24 tuổi chiếm 44,3%. Trong nhóm nữ giới, tỷ lệ cao nhất là nhóm tuổi từ 19-21 với 41,1%, sau đó là nhóm 22-24 tuổi (31.9%) và thấp nhất là nhóm 15-18 tuổi (27%).

Thông tin chi tiết, vui lòng xem video.Số lượt đọc:  33186  -  Cập nhật lần cuối:  13/05/2015 03:09:07 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng: