thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Trình bày kết quả phân tích xuất bản
Trang chủ  >  Main menu  >  Phương pháp luận  >  Trình bày kết quả phân tích xuất bản

Phiên giải khoảng tin cậy và mối tương quan - Confidence Interval của tỷ suất chênh trong hồi quy logic (Confidence Interval of Odds ratio - OR)

Thongke.info xin giới thiệu ví dụ trình bày phiên giải kết quả và mối tương quan - Confidence Interval của tỷ suất chênh trong hồi quy logic (Confidence Interval of Odds ratio - OR).


Bảng 1: các yếu tố tiên lượng việc bỏ thuốc tại thời điểm 4 tháng sau can thiệp (hồi quy logic).Khoảng tin cậy cho sự khác biệt giữa 2 trị số trung bình.

Nếu như khoảng tin cậy BAO GỒM 0, kết luận rằng không có sự khác biệt (có ý nghĩa thống kê) giữa 2 giá trị trung bình của 2 nhóm quần thể (ở mức tin cậy 95%).Số lượt đọc:  8303  -  Cập nhật lần cuối:  25/08/2012 12:00:59 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng: