thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Trình bày kết quả phân tích xuất bản
Trang chủ  >  Main menu  >  Phương pháp luận  >  Trình bày kết quả phân tích xuất bản

Trình bày bảng và phiên giải kết quả cho phân tích so sánh 2 trị số trung bình

Thongke.info xin giới thiệu ví dụ trình bày kết quả phân tích so sánh 2 trị số trung bình vào bảng và phiên giải kết quả.

Kiến thức đúng toàn diện về phòng chống HIV giữa nhóm thanh thiếu niên đường phố có tiếp cận và không tiếp cận dự án NAM.

Dự án NAM tác động lớn đến kiến thức về phòng chống HIV của các thanh niên đường phố mà dự án tiếp cận. Điểm số trung bình kiến thức của nhóm tiếp cận là 7,5 cao hơn điểm trung bình kiến thức của nhóm không tiếp cận dự án (5,9). Sự khác biệt rất có ý nghĩa thống kê (P<0,001).

Bảng 1: Kiến thức đúng toàn diện về phòng chống HIV trong nhóm tiếp cận và không tiếp cận dự án NAM (bảng 64).
Số lượt đọc:  1707  -  Cập nhật lần cuối:  25/08/2012 12:04:35 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng: