thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Quản lý số liệu
Quản lý số liệu là một quá trình gồm nhiều bước từ những giai đoạn ban đầu khi thiết kế, thử nghiệm bộ câu hỏi, tạo các form nhập liệu, quản lý nhập liệu, làm sạch số liệu và lưu trữ. Trong phần này, thongke.info xin giới thiệu tới các bạn cách tạo form, kiểm soát chất lượng nhập liệu bằng phần mềm Epidata, và cách sử dụng các phần mềm SPSS, Stata, SAS để làm sạch số liệu đó.     
                             
                                                 Nhập liệu 
   Epidata      Cspro      SPSS      Stata

Tạo form nhập liệu (Data entry form)    Epidata      Cspro 


Tạo file check    Epidata      Cspro      SPSS      Stata


Consistency check/batch    Epidata      Cspro 


So sánh giữa hai lần nhập liệu (Validation)    Epidata                      SPSS      Stata
Kết hợp các bộ số liệu (Combine data files)
Nối (Append)
Gộp (Merge)

   Epidata                      SPSS      Stata
   Epidata                      SPSS      Stata

Chuyển dữ liệu sang các dạng khác nhau (Exporting data)
Epidata
Cspro
Start tranfer


   Epidata

                     Cspro
                                     
SPSS      Stata

                                            Xử lý số liệu
   SPSS     Stata      SAS


Đặt tên biến và giá trị biến (Variable name and value lable)
Định nghĩa biến (Define lable)
Đặt giá trị cho biến (Lable value)
Thay đổi tên biến (Rename)


   SPSS     Stata      SAS
   SPSS     Stata      SAS
   SPSS     Stata      SAS

Kiểm tra số liệu (Checking data)
Giá trị bất thường (outliners)
Tần xuất (frequency)
Sorting
Phân bố chuẩn (normal distribution)
Tính tương quan (correlate)


   SPSS     Stata      SAS
   SPSS     Stata      SAS
   SPSS     Stata      SAS
   SPSS     Stata      SAS


Xóa bỏ các biến trùng lặp (Remove character, duplicate or variable)    SPSS     Stata      SAS
Xử lý giá trị missing (Working with missing values)    SPSS     Stata      SAS
Lựa chọn trường hợp (Select cases)     SPSS     Stata      SAS
Mã hóa biến (Recode)    SPSS     Stata      SAS
Tạo biến mới (Compute)    SPSS     Stata      SAS
Xử lý biến ngày tháng và thời gian (Date and time)    SPSS     Stata      SAS
Xử lý biến bằng chữ (String)    SPSS     Stata      SAS
Xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple responses)    SPSS     Stata      SAS