thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Đặt giá trị cho biến (Stata)
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Đặt Tên biến và giá trị biến (Variable name and value label)  >  Đặt giá trị cho biến (Stata)

Đặt giá trị cho biến trong Stata

29/06/2012 02:52' PM

Một biến số có thể có rất nhiều các giá trị khác nhau, nếu để các giá trị ở dạng số sẽ khiến chúng ta khó nhớ hoặc khó phân biệt được sự khác nhau về mặt ý nghĩa giữa các con số, vì vậy chúng ta cần đặt tên cho từng giá trị của biến để phân biệt chúng với nhau. Cấu trúc chúng ta sử dụng sẽ ở dạng như sau:

label define [biến X] 1 “tên giá trị 1” 2 “tên giá trị 2” n “tên giá trị n”

label value [biến X] [biến X]