thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Đặt giá trị cho biến (Stata)
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Đặt Tên biến và giá trị biến (Variable name and value label)  >  Đặt giá trị cho biến (Stata)

Đặt giá trị cho biến trong Stata

Một biến số có thể có rất nhiều các giá trị khác nhau, nếu để các giá trị ở dạng số sẽ khiến chúng ta khó nhớ hoặc khó phân biệt được sự khác nhau về mặt ý nghĩa giữa các con số, vì vậy chúng ta cần đặt tên cho từng giá trị của biến để phân biệt chúng với nhau. Cấu trúc chúng ta sử dụng sẽ ở dạng như sau:

label define [biến X] 1 “tên giá trị 1” 2 “tên giá trị 2” n “tên giá trị n”

label value [biến X] [biến X]

Ví dụ:

**Định nghĩa **Định nghĩa biến Nhóm tuổi

recode age (50/59=1) (60/69=2) (70/79=3) (else=4) , gen (age_cat4)

label var age_cat4 "age_cat4-Respondent's age catergories"

label define age_cat4 1"50-59" 2"60-69" 3"70-79" 4"80+"

label value age_cat4 age_cat4

***Định nghĩa Khu vực sống

recode prid (1=1) (19=1) (33=1) (36=1) (38=1) (46=2) (49=2) (66=2) (else=3) , gen (region_cat3)

label var region_cat3 "Living region"

label define region_cat3 1"Northern" 2"Central" 3"Southern"

label value region_cat3 region_cat3

***Định nghĩa biến Không nhìn rõ

recode i5 (1/3=1) (4/5=0) (.=.), gen (i5_n)

la var i5_n "Do not see well"

label define i5_n 0 "See well" 1"Do not see well"

label value i5_n i5_n

*****Định nghĩa biến Nguồn nước uống chính của hộ gia đình

recode d11 (1=1) (2=2) (3=3) (4=4) (5=5) (6=6) (9=6), gen (d11_a)

la var d11_a "Main source of drinking water"

label define d11_a 1"Tape well" 2"Protected spring, well" 3"Unprotected spring, well" 4"Rain water" 5"Bottle water" 6"Pond,river,stream"

label value d11_a d11_a

**Định nghĩa giá trị biến Cơ sở y tế

recode i23 (1/5=1) (6/7=2) (10=3) (8/9=4) (96=4), gen (i23_n)

la var i23_n "Place where received treatment for injury or illness in the last 12months catergories"

label define i23_n 1"Public sector" 2"Private sector" 3"Dedicated drug store " 4"Other"

label value i23_n i23_n

**Định nghĩa giá trị biến Nhóm tuổi

recode age (50/59=1) (60/69=2) (70/79=3) (else=4) , gen (age_cat4)

label var age_cat4 "age_cat4-Respondent's age catergories"

label define age_cat4 1"50-59" 2"60-69" 3"70-79" 4"80+"

label value age_cat4 age_cat4

***Định nghĩa giá trị biến Khu vực sống

recode prid (1=1) (19=1) (33=1) (36=1) (38=1) (46=2) (49=2) (66=2) (else=3) , gen (region_cat3)

label var region_cat3 "Living region"

label define region_cat3 1"Northern" 2"Central" 3"Southern"

label value region_cat3 region_cat3

***Định nghĩa giá trị biến Không nhìn rõ

recode i5 (1/3=1) (4/5=0) (.=.), gen (i5_n)

la var i5_n "Do not see well"

label define i5_n 0 "See well" 1"Do not see well"

label value i5_n i5_n

*****Định nghĩa giá trị biến Nguồn nước uống chính của hộ gia đình

recode d11 (1=1) (2=2) (3=3) (4=4) (5=5) (6=6) (9=6), gen (d11_a)

la var d11_a "Main source of drinking water"

label define d11_a 1"Tape well" 2"Protected spring, well" 3"Unprotected spring, well" 4"Rain water" 5"Bottle water" 6"Pond,river,stream"

label value d11_a d11_a

**Định nghĩa giá trị biến Cơ sở y tế

recode i23 (1/5=1) (6/7=2) (10=3) (8/9=4) (96=4), gen (i23_n)

la var i23_n "Place where received treatment for injury or illness in the last 12months catergories"

label define i23_n 1"Public sector" 2"Private sector" 3"Dedicated drug store " 4"Other"

label value i23_n i23_nSố lượt đọc:  1224  -  Cập nhật lần cuối:  29/06/2012 02:52:39 PM