thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Định nghĩa biến (Stata)
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Đặt Tên biến và giá trị biến (Variable name and value label)  >  Định nghĩa biến (Stata)

Định nghĩa biến trong Stata

29/06/2012 02:34' PM

Định nghĩa biến là cách chúng ta cung cấp cho biến một cái tên và tên từng giá trị của biến. Điều này sẽ giúp cho người sử dụng bộ số liệu dễ dàng hiểu được nội dung mà biến đó muốn diễn đạt vì vậy khi định nghĩa biến chúng ta cần phải có cho biến một cái tên đầy đủ nội dung của biến mà vẫn ngắn gọn. Một bộ số liệu hoàn chỉnh là một bộ số liệu cần có đầy đủ tên biến và các giá trị của biến.

Sử dụng syntax sau cho 1 định nghĩa biến đầy đủ:

label var [biến X] “X-Nội dung tên biến” (cấu trúc này để định nghĩa tên biến)

label define [biến X] 1 “tên giá trị 1” 2 “tên giá trị 2” n “tên giá trị n” (cấu trúc này định nghĩa tên từng giá trị của biến)

label value [biến X] [biến X] (cấu trúc này để xác nhận giá trị của biến)