thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Định nghĩa biến (Stata)
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Đặt Tên biến và giá trị biến (Variable name and value label)  >  Định nghĩa biến (Stata)

Định nghĩa biến trong Stata

Định nghĩa biến là cách chúng ta cung cấp cho biến một cái tên và tên từng giá trị của biến. Điều này sẽ giúp cho người sử dụng bộ số liệu dễ dàng hiểu được nội dung mà biến đó muốn diễn đạt vì vậy khi định nghĩa biến chúng ta cần phải có cho biến một cái tên đầy đủ nội dung của biến mà vẫn ngắn gọn. Một bộ số liệu hoàn chỉnh là một bộ số liệu cần có đầy đủ tên biến và các giá trị của biến.

Sử dụng syntax sau cho 1 định nghĩa biến đầy đủ:

label var [biến X] “X-Nội dung tên biến” (cấu trúc này để định nghĩa tên biến)

label define [biến X] 1 “tên giá trị 1” 2 “tên giá trị 2” n “tên giá trị n” (cấu trúc này định nghĩa tên từng giá trị của biến)

label value [biến X] [biến X] (cấu trúc này để xác nhận giá trị của biến)

Giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào cụ thể từng phần định nghĩa biến:

Có nhiều cách để định nghĩa tên biến, để tiện cho việc theo dõi về định nghĩa biến các ví dụ được đăng ở đây đều theo cấu trúc định nghĩa biến đầy đủ. Tuy nhiên thongke.info phần sẽ highlight từng phần những câu lệnh cụ thể để bạn đọc tiện theo dõi.

Syntax:

label var[biến X] “X-Nội dung tên biến”

hoặc

la var[biến X] “X-Nội dung tên biến”

Ví dụ:

**Định nghĩa biến Nhóm tuổi

recode age (50/59=1) (60/69=2) (70/79=3) (else=4) , gen (age_cat4)

label var age_cat4 "age_cat4-Respondent's age catergories"

label define age_cat4 1"50-59" 2"60-69" 3"70-79" 4"80+"

label value age_cat4 age_cat4

***Định nghĩa Khu vực sống

recode prid (1=1) (19=1) (33=1) (36=1) (38=1) (46=2) (49=2) (66=2) (else=3) , gen (region_cat3)

label var region_cat3 "Living region"

label define region_cat3 1"Northern" 2"Central" 3"Southern"

label value region_cat3 region_cat3

***Định nghĩa biến Không nhìn rõ

recode i5 (1/3=1) (4/5=0) (.=.), gen (i5_n)

la var i5_n "Do not see well"

label define i5_n 0 "See well" 1"Do not see well"

label value i5_n i5_n

*****Định nghĩa biến Nguồn nước uống chính của hộ gia đình

recode d11 (1=1) (2=2) (3=3) (4=4) (5=5) (6=6) (9=6), gen (d11_a)

la var d11_a "Main source of drinking water"

label define d11_a 1"Tape well" 2"Protected spring, well" 3"Unprotected spring, well" 4"Rain water" 5"Bottle water" 6"Pond,river,stream"

label value d11_a d11_a

**Định nghĩa biến Cơ sở y tế

recode i23 (1/5=1) (6/7=2) (10=3) (8/9=4) (96=4), gen (i23_n)

la var i23_n "Place where received treatment for injury or illness in the last 12months catergories"

label define i23_n 1"Public sector" 2"Private sector" 3"Dedicated drug store " 4"Other"

label value i23_n i23_nSố lượt đọc:  1731  -  Cập nhật lần cuối:  29/06/2012 02:34:14 PM