thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Định nghĩa biến trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Đặt Tên biến và giá trị biến (Variable name and value label)  >  Định nghĩa biến trong SPSS

Định nghĩa biến trong SPSS

06/06/2012 01:46' PM

Một bộ số liệu có tên và giá trị biến rõ ràng sẽ giúp quá trình phân tích số liệu dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn. Tên và giá trị của mối biến nên đặt ngắn gọn nhưng phải đầy đủ nội dung và rõ ràng. Có rất nhiều cách định nghĩa biến khác nhau, dưới đây là một trong những syntax dùng để định nghĩa biến trong SPSS.

Syntax:

VARIABLE LABELS

Var1 “Định nghĩa biến 1"

Var2 “Định nghĩa biến 2"

Var3 “Định nghĩa biến 3"