thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Gộp data files bằng epidata
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Nhập liệu  >  Kết hợp các bộ số liệu (Combine data files)  >  Gộp data files bằng epidata

Gộp data files bằng epidata

Ở bài trước thongke.info đã giới thiệu bài nối data file (append) bằng epidata vậy lệnh gộp (merge) khác với nối (append) như thế nào? Và khi nào thì dùng lệnh gộp data files.

Sử dụng lệnh gộp (Merge) với các files có cùng bản ghi (records), nhưng các biến của bản ghi đó tại mỗi file là khác nhau (phần lớn điều này do giới hạn của epidata là 999 dòng do đó, với những điều tra có bộ câu hỏi lớn, chúng ta cần tách ra thành nhiều phần).

Gộp (Merge)

Các bạn chọn data in/out trên thanh công cụ và chọn tiếp Append/Merge


Các bạn chọn 2 files (chọn rec file) cần gộp với nhau

Tất cả các files số liệu muốn merge vào nhau đều phải có chung biến. Trong ví dụ này biến chung là id.

Nếu chỉ muốn merge các bản ghi (records) từ file số liệu B mà có ở file số liệu A thì chọn "Merge only records from data file B that match in data file A". Còn nếu muốn merge tất cả các bản ghi (records) từ file số liệu B thì chọn "Merge all records in data file B".

Nếu muốn sắp xếp thứ tự các biến của file số liệu A trước thì chọn "File A" ở phần "Data in common field taken from" và ngược lại.

Sau đó đặt tên file mới, đánh dấu vào id (đây là biến chung ở cả 2 files) và dùng lệnh Merge/OK


Kết quả

Theo báo cáo bên dưới, file số liệu mới được merge từ 2 phần 1 và phần 2 gồm có 4 records và 26 fields.
Số lượt đọc:  3202  -  Cập nhật lần cuối:  22/08/2012 03:46:01 PM