thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Phân bố chuẩn trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Kiểm tra số liệu (Checking data)  >  Phân bố chuẩn trong SPSS

Kiểm tra sự phân bố chuẩn của biến liên tục trong SPSS

06/06/2012 02:58' PM

Kiểm tra sự phân bố chuẩn của biến liên tục cũng được dùng để kiểm tra các giá trị bất thường trong bộ số liệu. Biến liên tục có thể là biến tuổi, biến tăng huyết áp, biến BMI, vv. Dưới đây là lệnh kiểm tra sự phân bố chuẩn trong SPSS.

Syntax:

EXAMINE VARIABLES=[biến liên tục]

/PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM NPPLOT

/COMPARE GROUP

/PERCENTILES (5,10,25,50,75,90,95) HAVERAGE

/STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME

/CINTERVAL 95

chi tiết...