thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Thay đổi tên biến trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Đặt Tên biến và giá trị biến (Variable name and value label)  >  Thay đổi tên biến trong SPSS

Đổi tên biến trong SPSS

06/06/2012 02:00' PM

Trong quá trình xử lý và phân tích số liệu, bạn nhận thấy tên một số biến chưa phù hợp (khó nhớ, chưa phản ánh đúng nội dung biến, tiếng nước ngoài…) làm cho quá trình phân tích gặp khó khăn, bất tiện. Bạn muốn thay đổi tên biến sao cho phù hợp, thuận tiện hơn thì chỉ cần sử dụng câu lệnh sau:

rename variables tenbiencu=tenbienmoi.

Syntax ví dụ:

rename variables b9s1=bio_son.

rename variables b9s2=il_son.