thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Xử lý giá trị missing trong Stata
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Xử lý giá trị missing (Working with missing values)  >  Xử lý giá trị missing trong Stata

Phương pháp xử lý giá trị missing trong Stata

05/07/2012 03:16' PM

Trong quá trình thu thập số liệu, nhập liệu có những biến sẽ có giá trị missing. Nguyên nhân có thể do phỏng vấn viên quên hỏi, do nhập liệu viên nhập sót hoặc do thiết kế bộ câu hỏi có những câu hỏi chỉ dành riêng cho nhóm đối tượng nào đó. Ví dụ như hỏi về việc chăm sóc thai nghén sẽ chỉ hỏi ở những người phụ nữ đã từng mang thai, hay hỏi về sử dụng dịch vụ y tế trong 1 tháng qua thì sẽ chỉ hỏi với những đối tượng đã đến cơ sở y tế 1 tháng qua… Chúng ta cần phát hiện và xử lý các giá trị missing này để đảm bảo tính chính xác của các kết quả phân tích.

a. Phát hiện các giá trị missing

Chúng ta có rất nhiều cách để phát hiện giá trị missing của một hay nhiều biến. Các phát hiện missing trong bài này bao gồm: sắp xếp biến, mô tả biến, liệt kê biến, đếm giá trị missing.