thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Tạo biến mới (SPSS)
Trang chủ  >  Main menu  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Tạo biến mới (Compute-generate or gen)  >  Tạo biến mới (SPSS)

Tạo biến mới dummy cho biến nhiều phân nhóm bằng lệnh VECTOR và LOOP

27/01/2013 10:57' PM

Xin chào các bạn,

Trong phân tích thông kê học, tạo biến mới trong quá trình phân tích là công việc quan trọng và thường xuyên được sử dụng. Trong phân tích, có nhiều cách để tạo biến mới khác nhau, thongke.info cũng đã giới thiệu một vài phương pháp tạo biến mới trong SPSS và trong Stata, tham khảo "Quản lý, phân tích số liệu/Quản lý số liệu"

Trong bài viết này thongke.info tiếp tục giới thiệu với các bạn một phương pháp tạo biến mới nữa: "Tạo biến mới dummy cho biến nhiều phân nhóm bằng lệnh VECTOR và LOOP".

Trong bài viết đưa ra nhiều tình huống cụ thể khác nhau để phù hợp với mục đích nghiên cứu. Các bạn có thể download bộ dữ liệu trong mục "Quản lý, phân tích số liệu/Bộ số liệu mẫu" để thực hành.

Tạo biến mới trong SPSS

13/06/2012 09:36' AM

Trong quá trình phân tích, có những lúc chúng ta không thể sử dụng trực tiếp những biến hiện có trong bộ số liệu để phân tích. Chúng ta phải dựa vào những biến sẵn có để tạo ra các biến mới cho phù hợp với mục đích phân tích. Để làm được điều này chúng ta sẽ sử dụng cú pháp sau:

Syntax:

compute [biến mới]=9.


If (điều kiện 1) [biến mới]=1.


If (điều kiện 2) [biến mới]=2.


If (điều kiện n) [biến mới]=n.


Variable label [biến mới] "định nghĩa biến mới".


Value label [biến mới]


1 'giá trị 1 mới'


2 'giá trị 2 mới'


n 'giá trị n mới'


chi tiết...

Xem theo ngày thángVề đầu trang   
Điểm cao nhấtĐọc nhiều nhất