thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Viết lệnh check trong epidata
Trang chủ  >  Main menu  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Nhập liệu  >  Viết lệnh check  >  Viết lệnh check trong epidata

Viết lệnh check trong epidata

Thongke.info đã giới thiệu với các bạn về 2 cách viết check file (phần [Bạn phải đăng nhập mới thấy link download.]). Phần này thongke.info sẽ giới thiệu một số lệnh cơ bản và nâng cao trong check file và sẽ sử dụng theo cách viết trực tiếp trên check file.

Một số lệnh cơ bản

Với những biến chung về nhân khẩu học trong bộ câu hỏi sau:


Các điều kiện cần được kiểm soát trong check file như sau:

Biến A1: chỉ nhập những giá trị tuổi trong khoảng 15-49

Biến A2: chỉ nhập giá trị giới tính là 1 và 2, không được missing

Biến A3: chỉ nhập giá trị học vấn trong khoảng 1-9 và thêm giá trị 99.

Chúng ta có thể viết file check để kiểm soát chất lượng trong quá trình nhập liệu với 3 biến trên như sau:

a1

RANGE 15 49

END

a2

RANGE 1 2

MUSTENTER

END

a3

RANGE 1 9

LEGAL

99

END

END

Một số lệnh nâng cao

1/ Thiết kế check file cho câu hỏi nhiều lựa chọn

Ví dụ: Câu hỏi B1 trong bộ câu hỏi sau:

Bước 1: Tạo file ques.


Bước 2: Tạo rec file.


Bước 3: Tạo check file cho câu B1.

Để xem chi tiết lệnh viết check cho câu b1 các bạn có thể download [Bạn phải đăng nhập mới thấy link download.]

Kết quả: Nếu người trả lời khoanh vào đáp án 2 và 3.

2/ Check file cho câu hỏi nhiều điều kiện.

Ví dụ: Viết check file cho biến C2 (chỉ hỏi nam giới, a2=1)


Check file sẽ được viết như sau:

b3

RANGE 1 2

LEGAL

9

END

AFTER ENTRY

IF a2=2 THEN

GOTO name

ENDIF

END

END

Kết quả:
Số lượt đọc:  7547  -  Cập nhật lần cuối:  22/08/2012 03:41:15 PM