thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Xử lý biến chữ (SPSS)
Trang chủ  >  Main menu  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Xử lý biến chữ (strings)  >  Xử lý biến chữ (SPSS)

Xử lý biến bằng chữ trong SPSS

Trong bộ số liệu định lượng có những biến được liệt kê dưới dạng chữ và phần mềm ta đang sử dụng không thể xử lý được dạng dữ liệu này. Vì vậy để có thể sử dụng được các thông tin này chúng ta cần mã hóa lại các biến dạng chữ thành biến mới hoặc biến đã có sẵn nhưng ở dạng số.

Syntax:

IF [biến cũ]='biến chữ' [biến mới]=[giá trị mới bằng số].

Ví dụ: Trong bộ số liệu Data5, ta nhận thấy biến nghề nghiệp có thêm đáp án khác (q88a) được viết dưới dạng chữ. Nếu ta để nguyên dạng chữ như thế này thì phần mềm không thể xử lý được và ta sẽ bị thiếu đi thông tin về nghề nghiệp của 12 bà mẹ trong nghiên cứu.Vì vậy ta có thể sử dụng cú pháp biến đổi các biến chữ thành số và xử lý như sau:

Freq q8.

Phân bố tần số trước khi mã hóa biến dạng chữ


Syntax ví dụ:

if q88a='CHAN NUOI' or q88a='CHAN NUOI LON' or q88a='TRONG CHE' or q88a='LAM CHE' q8=1.

if q88a='BAC SY' or q88a='GIAO VIEN' or q88a='PHO CHU TICH HOI PHU NU XA' q8=4.

freq q8.

Phân bố sau khi mã hóa biến dạng chữ


*****Chuyển biến số thành biến chữ
Các giá trị đo lường trong bộ số liệu thường không đi kèm với đơn vị đo lường. Đôi
khi chúng ta muốn chạy phân tích ra những bảng có kèm đơn vị. Ta có thể sử dụng
chức năng chuyển trường số thành trường chữ để làm điều này. Ta sử dụng cú pháp
sau:
Syntax:
		STRING str1 TO str4(A10).
		COMPUTE str1=STRING(bienX,F8).
		COMPUTE str2=STRING(bienX,F8.2).
		COMPUTE str3=STRING(bienX,N8).
		COMPUTE str4=STRING(bienX,DOLLAR8.2).
Ví dụ: Ta muốn thêm đơn vị đô la vào thu nhập hàng ngày của người được phỏng vấn. Ta làm như sau:
 		STRING str1 TO str4(A10).
		COMPUTE str1=STRING(q10,F8).
		COMPUTE str2=STRING(q10,F8.2).
		COMPUTE str3=STRING(q10,N8).	
		COMPUTE str4=STRING(q10,DOLLAR8.2).
		Freq str4.
 Kết quả sau khi chuyển biến số thành chữ

***Kết hợp biến chữ và biến số - Sử dụng Data6

Chúng ta sẽ cần biết cách kết hợp một biến số và một biến chữ vào những thời điểm nào?

Ví dụ chúng ta có số phòng học là số (a2) và chúng ta có các môn học là biến chữ (a1). Nếu muốn sắp xếp các môn học theo từng

phòng học riêng thì chúng ta sẽ làm gì? Hãy tạo ra một biến mới kết hợp cả số phòng học và tên môn học đi kèm. Cú pháp của chúng ta cần là:

Syntax:

STRING [Tenbienmoi](A12).

COMPUTE [Tenbienmoi]=CONCAT(RTRIM(bien chu),LTRIM(STRING(bien so,F4))).

LIST.

Syntax ví dụ:

STRING bomon_phong(A12).

COMPUTE bomon_phong =CONCAT(RTRIM(a1),LTRIM(STRING(a2,F4))).

LIST.

Kết quả tạo biến mới kết hợp cả chữ và số

a1 a2 bomon_phong

Toán 101 Toán101

Vật lý 102 Vật lý102

Hóa học 103 Hóa học103

Sinh học 104 Sinh học104

Xin cám ơn Mr. Raynald Levesque đã cho phép thongke.info sử dụng một số thông tin từ www.spsstools.netSố lượt đọc:  2671  -  Cập nhật lần cuối:  19/06/2012 04:48:36 PM