thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Phân tích đơn biến trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Phân tích đơn biến  >  Phân tích đơn biến trong SPSS

Phân tích đơn biến trong SPSS

Thongke.info xin giới thiệu với các bạn lệnh phân tích đơn biến trong SPSS. Phân tích đơn biến được sử dụng để mô tả cho một biến, biến đó có thể là biến danh mục hoặc biến liên tục.

Biến danh mục

Syntax:

Frequency [biến 1] [biến 2] …..[biến n]

Biến liên tục
- Mô tả biến liên tục

Syntax:

DESCRIPTIVES [biến 1] [biến 2] …..[biến n]

/STATISTICS=MEAN STDDEV RANGE MIN MAX

- Kiếm tra phân bố chuẩn của biến liên tục

Syntax:

EXAMINE [biến 1] [biến 2] …..[biến n]

/PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM NPPLOT

/COMPARE GROUP

/PERCENTILES (5,10,25,50,75,90,95) HAVERAGE

/STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME

/CINTERVAL 95

Ví dụ: Kiểm tra biến tuổi (C1) xem có phân bố chuẩn không? Data 1

EXAMINE C1

/PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM NPPLOT

/COMPARE GROUP

/PERCENTILES (5,10,25,50,75,90,95) HAVERAGE

/STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME

/CINTERVAL 95

Số lượt đọc:  2464  -  Cập nhật lần cuối:  18/06/2012 06:38:27 PM