thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Phân tích nhân tố khám phá (factor analysis)
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Phân tích nhân tố khám phá (factor analysis)

Phân tích nhân tố khám phá

10/06/2012 05:55' PM

Một số biến có thể tính toán hay đo lường trực tiếp được như chiều cao, cân nặng, tuy nhiên có những biến chúng ta không thể đo lường trực tiếp, mà cần phải được đo lường gián tiếp qua các biến khác như tình trạng kinh tế hộ gia đình, sự hài lòng, tình trạng mất an ninh thực phẩm hộ gia đình, vv. Vậy đối với những biến đó chúng ta sẽ đo lường bằng cách nào? thongke.info xin giới thiệu lệnh trong phân tích nhân tố khám phá (factor analysis) trong SPSS, Stata, và SAS.

Factor analysis SPSS Stata SAS