thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý, phân tích số liệu
Trang chủ  >  Main menu  >  Phương pháp luận  >  Quản lý, phân tích số liệu

Hướng dẫn khôi phục dữ liệu sau khi gặp sự cố "corrupted"

27/01/2013 11:11' PM

Khi các bạn đang nhập liệu, nguồn của máy tính đột ngột bị mất (do lỏng đường dây, do mất điện đột ngột) mà bạn vẫn chưa kip lưu thì sau khi bạn khởi động lại máy tính và mở form epidata đang nhập liệu, máy tính sẽ báo lỗi như sau ...

Thống kê và phương pháp phân tích số liệu - Sử dụng Stata

12/01/2013 10:09' AM

Xin chào các bạn,

Trong mục phương pháp luận/Quản lý, phân tích số liệu, Thongke.info đã giới thiệu bài viết sử dụng SPSS trong thống kê mô tả và bên cạnh các bài viết sử ...

Bảng thuật ngữ Dịch tễ học và Thống kê

14/11/2012 11:49' AM

Xin chào các bạn,

Trong quá trình học tập và làm việc liên quan tới Dịch tễ học và Thống kê chắc hẳn các bạn đã từng được nghe hoặc biết đến các thuật ngữ như: Case-control Study, ...

Những vấn đề cơ bản của thống kê thực hành

30/10/2012 09:58' AM

Thống kê thực hành không nhằm mục đích vào giải quyết những vấn đề lý thuyết của thống kê và thống kê toán. Thống kê thực hành bao gồm các nội dung của quá trình nghiên cứu thống kê cụ thể. Các nội dung này được tiếp cận nhất quán trên tư tưởng của thống ...

Sử dụng SPSS trong thống kê mô tả

30/10/2012 09:28' AM

Ở trong mục quản lý, phân tích số liệu/phân tích số liệu, thongke.info đã giới thiệu với các bạn một số bài viết thực hành phân tích số liệu sử dụng phần mềm SPSS như: phân tích đơn biến,phân tích đôi biến, kiểm định khi bình phương, ...

Thống kê mô tả

26/10/2012 09:46' PM

Thống kê mô tả luôn là cách thức mở đầu cho các phân tích thống kê nói chung và phân tích kinh tế xã hội nói riêng. Có nhiều cách hiểu và đánh giá vai trò của thống kê mô tả, với quan niệm thống kê mô tả là bước khai phá số liệu, các ...

Phương pháp kiểm định tương tác trong phân tích số liệu nghiên cứu khoa học - Assessment of Interaction

02/08/2012 09:36' AM

Giới thiệu

Đôi khi, mối liên quan giữa hai biến bị thay đổichi tiết...

Cách gộp các biến biến rời rạc (ngày), (tháng), (năm) thành biến thời gian đầy đủ - date (ngày/tháng/năm) – Sử dụng Stata

26/07/2012 08:58' PM

Ở phần trước thongke.info đã giới thiệu tới các bạn cách chuyển biến dạng chữ (String variable) có chứa ngày tháng năm sang dạng ngày tháng năm chuẩn (date) trong Stata. Trong bài này, thongke.info xin giới thiệu cách các bạn cách gộp các biến ...

Xử lý missing data sử dụng phương pháp MI – Multiple Imputation trong Stata

26/07/2012 08:44' PM

Trong bài “phương pháp xử lý giá trị missing trong stata” kì trước được trình bày trong mục “Phương pháp luận/quản lý, xử lý số liệu”, thongke.info đã giới thiệu 2 phương pháp xử lý giá trị missing: kiểm tra giá trị thực và thay thế giá trị missing và thay thế giá trị ...

Chuyển biến dạng chữ có chứa ngày tháng sang biến dạng ngày tháng trong Stata

26/07/2012 08:19' PM

Ngày tháng năm (date) là một trong các dạng biến đặc biệt và quan trọng trong quá trình phân tích số liệu, nhất là trong các điều tra dinh dưỡng vì liên quan đến tuổi của bà mẹ, tuổi của trẻ nhỏ. Tuy nhiên trong quá chi tiết...

Kiểm tra mối tương quan giữa các biến bằng phương pháp vẽ biểu đồ và kiểm định sử dụng STATA

25/07/2012 01:24' PM

Trong phân tích số liệu và thống kê học, phân tích tương quan là một cách để đo lường mối liên quan giữa hai hay nhiều biến với nhau. Trong nghiên cứu khoa học chúng ta thường dựa vào mối liên quan giữa các biến để tính toán và dự báo sự thay đổi ...

Hướng dẫn sử dụng lệnh relate trong Epidata để kết nối các file dữ liệu có cùng một mã ID

11/07/2012 05:35' PM

Hướng dẫn sử dụng lệnh relate trong Epidata để kết nối các file dữ liệu có cùng một mã ID (ứng dụng trong điều tra nhân khẩu hộ gia đình).

Phần trước thongke.info đã giới thiệu tới các bạn cách tạo form nhập liệu, cách viết lệnh consistency check trong Epidata. Phần này thongke.info xin được giới thiệu tới ...

Phương pháp xử lý giá trị missing trong Stata

05/07/2012 03:45' PM

Trong quá trình thu thập số liệu, nhập liệu có những biến sẽ có giá trị missing. Nguyên nhân có thể do phỏng vấn viên quên hỏi, do nhập liệu viên nhập sót hoặc do thiết kế bộ câu hỏi có những câu hỏi chỉ dành riêng cho nhóm ...

Quản lý số liệu

17/06/2012 10:46' AM

Thongke.info xin giới thiệu với các bạn bài viết về quản lý số liệu, trong bài viết sẽ cung cấp nhưng phương pháp: thiết kế bộ câu hỏi thu thập số liệu, thử nghiệm bộ câu hỏi trước khi nhập liệu, tạo bộ câu hỏi (.Ques, .Rec, .Chk), nhập số liệu (nhập hai lần), kiểm tra số liệu, kiểm tra ...

Ứng dụng phân tích hồi quy (Regression)

20/05/2012 01:22' PM

Trong quá trình học tập, nghiên cứu, và làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học các bạn đã từng nghe đến phân tích hồi quy. Vậy hồi quy là gì? Và tại sao chúng ta cần phân tích hồi quy? Bài giảng ứng dụng phân tích hồi quy sẽ trả lời cho các bạn câu ...

Tạo bảng trống/bảng giả cho phân tích số liệu (Dummy tables)

20/05/2012 12:12' PM

Xin chào các bạn,

Dummy tables là các bảng giả (mock tables) tạo ra trước khi phân tích số liệu, được tạo dựa trên câu hỏi nghiên cứu và kế hoạch phân tích, và giúp định hướng cụ thể các phân tích để trả lời câu hỏi nghiên cứu. Bảng dummy chính là ...

Làm sạch số liệu và tạo biến trong SPSS

20/05/2012 10:54' AM

Làm sạch số liệu là một bước quan trọng để sử dụng số liệu trước khi phân tích. Làm sạch số liệu ban đầu có thể thực hiện ngay trong quá trình thực địa, nghĩa là khâu quản lý và giám sát chất lượng tại thực địa tốt. Điều này sẽ làm hạn chế các ...

Phân tích nhân tố khám phá (Factor analysis)

18/05/2012 10:27' PM

Thongke.info xin giới thiệu với các bạn bài trình bày về phân tích nhân tố khám phá (factor analysis). Bài viết sẽ trình bày 5 phần chính: Giới thiệu factor analysis, các bước trong factor analysis, thao tác thực hiện, đọc kết quả, và các phân tích khác sau khi thực hiện factor analysis.

Download bài giảng chi tiết...

Phân tích đơn biến và đa biến

11/05/2012 09:39' PM

Thongke.info xin giới thiệu với các bạn bài viết về phân tích đơn biến và đa biến để giúp các bạn hiểu được các cách tiếp cận khác nhau của phân tích đơn biến và đa biến và tự tin khi sử dụng SPSS để phân tích số liệu, bên cạnh đó bài viết cũng ...
Xem theo ngày thángVề đầu trang   
Điểm cao nhấtĐọc nhiều nhất