thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Cơ sở dữ liệu địa lý, nhân khẩu
Trang chủ  >  Main menu  >  Cơ sở dữ liệu, xuất bản phẩm  >  Cơ sở dữ liệu địa lý, nhân khẩu

Một số chỉ số cơ cấu dân số Việt Nam: Tỷ số phụ thuộc dân số

Ở bài viết trước, trong loạt bài về các chỉ số cơ cấu dân số Việt Nam, thongke.info đã giới thiệu chỉ số thay đổi cơ cấu tuổi dân số. Hôm nay thongke.info tiếp tục giới thiệu chỉ số:

Tỷ số phụ thuộc dân số gồm có tỷ số phụ thuộc của trẻ em và tỷ số phụ thuộc của người cao tuổi. Trong đó, tỷ số phụ thuộc của trẻ em thể hiện bằng tỷ số giữa dân số trẻ em với 100 người trong độ tuổi lao động và tỷ số phụ thuộc của người cao tuổi thể hiện bằng tỷ số giữa dân số cao tuổi với 100 người trong độ tuổi lao động. Sự thay đổi cơ cấu tuổi dân số như trong dự báo của TCTK (2011) giai đoạn 2009-2049 sẽ làm cho tỷ số phụ thuộc dân số ở Việt Nam sẽ thay đổi theo hai hướng rõ rệt: (i) ban đầu tỷ số phụ thuộc dân số giảm do tỷ số phụ thuộc của trẻ em giảm nhanh và (ii) sau đó, tỷ số phụ thuộc dân số tăng lên do tỷ số phụ thuộc của người cao tuổi tăng mạnh.

Để so sánh với các nước khác, Hình 2 thể hiện tỷ số phụ thuộc dân số Việt Nam với định nghĩa các nhóm dân số như sau: trẻ em – 0-14 tuổi; dân số trong độ tuổi lao động – 15-64 tuổi; và dân số cao tuổi – từ 65 tuổi trở lên


Hình 1. Tỷ số phụ thuộc dân số

Với định nghĩa nêu trên, khi tỷ số phụ thuộc dân số nhỏ hơn 50, Việt Nam có ’cơ hội dân số vàng. Tính toán từ dự báo của TCTK (2011) cho thấy giai đoạn ‘cơ cấu dân số vàng’ ở Việt Nam sẽ diễn ra cho đến năm 2042. Đây là một cơ hội dân số có một không hai để Việt Nam ‘cất cánh’ cao hơn nữa về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Sự thay đổi cơ cấu tuổi dân số cũng hàm ý rằng phải có sự thay đổi định hướng chính sách về giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, lao động-việc làm và an sinh xã hội.

Thongke.info sẽ tiếp tục giới thiệu các chỉ số tiếp theo trong loạt bài viết này, mời các bạn đón đọc.

Giang Thanh Long
Bùi Vân Linh - Thongke.info


Số lượt đọc:  6722  -  Cập nhật lần cuối:  11/08/2012 10:52:18 AM
Bài mới:  
Bài đã đăng: