thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Factor analysis trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Phân tích nhân tố khám phá (factor analysis)  >  Factor analysis trong SPSS

Factor analysis (SPSS)

Một số biến có thể tính toán hay đo lường trực tiếp được như chiều cao, cân nặng, tuy nhiên có những biến chúng ta không thể đo lường trực tiếp, mà cần phải được đo lường gián tiếp qua các biến khác như tình trạng kinh tế hộ gia đình, sự hài lòng, tình trạng mất an ninh thực phẩm hộ gia đình, vv. Vậy đối với những biến đó chúng ta sẽ đo lường bằng cách nào? Mời các bạn xem chi tiết bài viết.

Syntax:

FACTOR

/VARIABLES [biến 1] [biến 2] [biến 3] ….[biến n]

/MISSING LISTWISE

/ANALYSIS [biến 1] [biến 2] [biến 3] ….[biến n]

/PRINT INITIAL KMO AIC EXTRACTION ROTATION FSCORE

/PLOT EIGEN

/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)

/EXTRACTION PC

/CRITERIA ITERATE(25)

/ROTATION VARIMAX

/SAVE REG(ALL)

/METHOD=CORRELATION.


Ví dụ: Sử dụng phân tích nhân tố khám phá (factor analysis) để phân tích tình trạng kinh tế hộ gia đình (Household SES) dựa trên các câu hỏi về tài sản và cơ sở vật chất của gia đình trong bộ số liệu mẫu 2: [Bạn phải đăng nhập mới thấy link download.] (xem data2 và bản codebook)

Để xem chi tiết lệnh phân tích factor analysis trong ví dụ trên các bạn có thể download [Bạn phải đăng nhập mới thấy link download.].

Đây là kết quả của phân tích [Bạn phải đăng nhập mới thấy link download.]
Số lượt đọc:  1455  -  Cập nhật lần cuối:  18/06/2012 06:12:23 PM