thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Kiểm định khi bình phương trong Stata
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Kiểm định khi bình phương (chi Square test)  >  Kiểm định khi bình phương trong Stata

Kiểm định khi bình phương (Stata)

16/06/2012 05:22' PM

Thongke.info xin giới thiệu với các bạn lệnh trong Stata về kiểm định khi bình phương.Chúng ta dùng kiểm định KHI BÌNH PHƯƠNG để xác định mối liên quan của 2 biến nhị phân.

Dofile:

tab [biến phụ thuộc-đầu ra] [biến độc lập], col chi2

Ví dụ: So sánh tỷ lệ sử dụng BCS ở nhóm Nam và Nữ trong Data1

Dofile:

tab c2 c70, col chi2