thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Phân tích đôi biến trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Phân tích đôi biến (Bivariate analysis)  >  Phân tích đôi biến trong SPSS

Phân tích đôi biến trong SPSS

31/05/2012 01:53' PM

Phân tích đôi biến được sử dụng để xác định mối liên quan giữa các biến. Tuy nhiên, chúng ta cần phải chọn kiểm định phù hợp để phân tích. Thongke.info xin giới thiệu một số lệnh mẫu được sử dụng trong từng loại kiểm định.

a. Mối liên quan giữa 2 biến phân loại

Syntax:

CROSSTABS

/TABLES=[biến 1] BY [biến 2]

/FORMAT=AVALUE TABLES

/CELLS=COUNT ROW COLUM TOTAL

chi tiết...