thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Đặt giá trị cho biến trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Đặt Tên biến và giá trị biến (Variable name and value label)  >  Đặt giá trị cho biến trong SPSS

Đặt giá trị cho biến trong SPSS

06/06/2012 01:53' PM

Mỗi một biến đều có những giá trị khác nhau, có thể là ở trường số (number), trường chữ (strings), có thể 1 giá trị hoặc nhiều giá trị. Ở bài định nghĩa biến trong SPSS, thongke.info đã giới thiệu với các bạn syntax dùng để định nghĩa biến, trong bài này xin tiếp tục giới thiệu với các bạn syntax giá trị biến trong SPSS.

Syntax:

VALUE LABELS

/var1

1 "Giá trị th nht"

2 " Giá trị th 2"

n “Giá trị th n”