thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Xử lý giá trị missing trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Xử lý giá trị missing (Working with missing values)  >  Xử lý giá trị missing trong SPSS

Xử lý giá trị missing

06/06/2012 04:00' PM

Trong quá trình thu thập số liệu, mặc dù đã cố gắng kiểm soát chất lượng nhưng khó có thể tránh khỏi việc bị missing số liệu (hay số liệu bị thiếu thông tin). Có một số cách để xử lý các giá trị missing đó, thongke.info xin giới thiệu một số lệnh syntax cơ bản để xử lý giá trị missing.

a. Thay thế giá trị missing bằng giá trị trung bình của biến nhiều phân loại

Tạo bộ số liệu với một số giá trị missing.

SET SEED=123456.

INPUT PROGRAM.

LOOP id=1 TO 250.

COMPUTE cat1=RND(UNIFORM(25)).