thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Nối data files bằng SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Nhập liệu  >  Kết hợp các bộ số liệu (Combine data files)  >  Nối data files bằng SPSS

Nối các files dữ liệu

25/05/2012 10:10' PM

Xin chào các bạn,

Xin giới thiệu với các bạn lệnh nối 2 hay nhiều data files cơ bản trong SPSS.

GET FILE='C:\temp\data1.sav'.
****Add more cases from data2, data3 to active data1********
ADD FILES /FILE=* /FILE='C:\temp\data2.sav'/FILE='C:\temp\data3.sav'
execute.
SAVE OUTFILE='C:\temp\data_append.sav'.

Dưới đây thongke.info xin giới thiệu với các bạn một ví dụ nối nhiều bộ số liệu bằng phần mềm SPSS.