thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Phân bố chuẩn (Normal distribution) trong Stata
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Kiểm tra số liệu (Checking data)  >  Phân bố chuẩn (Normal distribution) trong Stata

Phân bố chuẩn (Normal distribution) trong Stata

03/07/2012 03:05' PM

Trong phân tích các biến liên tục, hầu hết kiểm định thống kê chỉ thực hiện được với những biến có phân phối chuẩn. Vì vậy việc xác định một biến có phân phối chuẩn hay không là hết sức cần thiết trước khi ta tiến hành một kiểm định nào đó. Nếu như biến có phân phối chuẩn chúng ta chạy các kiểm định thống kê. Nếu như biến không có phân phối chuẩn, ta có 2 lựa chọn: một là chuyển (convert) biến đó về biến có phân phối chuẩn (ví dụ dùng log) sau đó chạy kiểm định thống kê (phiên giải theo cách khác), hai là dùng các kiểm định thống kê cho biến phân phối không chuẩn.

Để xem xét phân phối chuẩn của một biến ta có rất nhiều cách như vẽ biểu đồ, sử dụng kiểm đinh phân phối chuẩn… Sau đây là một số cách thông thường.