thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Đặt Tên biến và giá trị biến (Variable name and value label)
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Đặt Tên biến và giá trị biến (Variable name and value label)

Đặt tên biến và giá trị biến trong phân tích

29/06/2012 04:32' PM

Định nghĩa biến là cách chúng ta cung cấp cho biến một cái tên và tên từng giá trị của biến. Điều này sẽ giúp cho người sử dụng bộ số liệu dễ dàng hiểu được nội dung mà biến đó muốn diễn đạt vì vậy khi định nghĩa biến chúng ta cần phải có cho biến một cái tên đầy đủ nội dung của biến mà vẫn ngắn gọn. Một bộ số liệu hoàn chỉnh là một bộ số liệu cần có đầy đủ tên biến và các giá trị của biến.

Định nghĩa biến SPSS Stata SAS

Đặt giá trị cho biến SPSS Stata SAS

Thay đổi tên biến SPSS Stata SAS