thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Nối data files bằng epidata
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Nhập liệu  >  Kết hợp các bộ số liệu (Combine data files)  >  Nối data files bằng epidata

Nối data files bằng epidata

08/06/2012 11:34' AM

Trong epidata có 2 lệnh nối (append) và gộp data (merge), tùy vào mục đích thiết kế và quản lý bộ số liệu khác nhau mà chúng ta sử dụng lệnh khác nhau. Vậy khi nào chúng ta dùng lệnh nối, khi nào dùng lệnh gộp? Trong bài này thongke.info sẽ giới thiệu cách nối (append) data files với nhau. Bài viết về gộp data files (merge) sẽ được thongke.info giới thiệu ở bài sau.

Sử dụng lệnh nối (Append) với các files có các biến chung và các bản ghi (records) khác nhau. Ví dụ: Điều tra 1000 mẫu, chia 2 người nhập, mỗi người 500 phiếu theo cùng một form nhập liệu. Sau khi 2 người đó nhập xong, sẽ nối (Append) 2 files đó lại để được 1 file tổng gồm 1000 bản ghi (records).