thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Dùng sorting kiểm tra số liệu trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Kiểm tra số liệu (Checking data)  >  Dùng sorting kiểm tra số liệu trong SPSS

Dùng sorting để kiểm tra giá trị bất thường trong SPSS

06/06/2012 02:51' PM

Sort là một lệnh khá đơn giản trong SPSS, giúp sắp xếp các giá trị của một hoặc nhiều biến theo thứ tự tăng dần (Asending) hoặc giảm dần (Decending). Để ta dễ dàng quan sát được những giá trị bất thường của các biến đó.

Syntax:

Sort cases by [biến 1] hoặc

Sort cases by [biến 2] ...

Sort cases by [biến n]