thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Dùng sorting kiểm tra số liệu trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Kiểm tra số liệu (Checking data)  >  Dùng sorting kiểm tra số liệu trong SPSS

Dùng sorting để kiểm tra giá trị bất thường trong SPSS

Sort là một lệnh khá đơn giản trong SPSS, giúp sắp xếp các giá trị của một hoặc nhiều biến theo thứ tự tăng dần (Asending) hoặc giảm dần (Decending). Để ta dễ dàng quan sát được những giá trị bất thường của các biến đó.

Syntax:

Sort cases by [biến 1] hoặc

Sort cases by [biến 2] ...

Sort cases by [biến n]

Dùng lệnh sort để xác định giá trị bất thường của biến liên tục

Ví dụ: Biến C5 là số con dưới 24 tháng tuổi, được sort theo chiều hướng giảm dần. Kết quả cho thấy một số giá trị bất thường cần được kiểm tra lại với phiếu gốc.


Dùng lệnh sort để kiểm tra biến ID (mã số bộ câu hỏi).

Hai phiếu có ID 010409 và 010501 bị trùng do đó cần được kiểm tra lại với phiếu gốc.Dùng lệnh sort để kiểm tra biến ngày tháng

Dùng lệnh sort để kiểm tra mã không phù hợp với biến danh mục

Giới tính (C2) chỉ có 2 mã là Nam và Nữ, tuy nhiên khi sort ta thấy mã 3 không phù hợp.


Dùng lệnh sort để kiểm tra giá trị missing của từng biến
Số lượt đọc:  1800  -  Cập nhật lần cuối:  30/10/2013 04:28:04 PM